Rostfritt Stål Skruv Stark Favorit

I allmänhet med manuell installationsnyckel för rostfritt ståltrådsgjutning. Rostfritt ståltråd i installationsnyckeln, montera handtaget som är inbäddat i styrskenan Groove-svängningsinstallationen gör rostfritt ståltråd genom att installera en skiftnyckel på skiftnyckelhandtaget styra skruven i det gängade hålet i slutet av och göra det från ytan med 0,25 ~ 0,75 tråd.

Rostfritt stål skruvuppsättning av kraftfullt, brett omfång, mottagen från alla samhällsskikt, val av rostfritt stål med gängformad mantel bör ta hänsyn till följande faktorer: basmetallskjuvhållfasthetsvärdena på samma nivå ligger mellan två värden, låga värden bör användas. Värden för basmetallskjuvhållfasthet som anges för rumstemperatur, detta värde är mycket mindre vid höga temperaturer, valet bör göra de nödvändiga beräkningarna. Helt uppfyller kraven och utformningen av den tråd som du vill försäkra dig om urvalskriterierna. Skruva den faktiska draghållfastheten, speciellt i låg intensitetsnivå, mycket större än kalibrering av nominellt värde.